In Bangkok

ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา'โบ๊เบ๊'ระยะยาว พัฒนาเป็นแหล่งค้าขายของคนรากหญ้ากรุงเทพฯ-กทม.สั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโบ๊เบ๊เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว พัฒนาเป็นแหล่งค้าขายของคนรากหญ้าพร้อมกับเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมือง

เมื่อ(23 ก.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร ว่า ป้อมปราบฯ เป็นเขตเล็กอันดั บ2 แต่เป็นเขตสำคัญมีพื้นที่ค้าขายหลายแห่ง เช่น คลองถม เจริญกรุง เยาวราช โบ๊เบ๊  ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของกทม. ปัญหาร้องเรียนหลักคือหาบเร่แผงลอย ฟุตบาท โดยเฉพาะในย่านโบ๊เบ๊ซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผันแต่มีการร้องเรียนมาตลอด จากการสำรวจช่วงเช้าพบว่ายังมีของตั้งเกะกะ รกรุงรัง การยกเลิกจุดผ่อนผันทำมาตั้งแต่ปี  49 และพยายามแก้ไขมากว่า 10 ปี วันนี้จึงให้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทั้งเทศกิจ และผู้ที่ดูเรื่องศิลปวัฒนธรรม โดยตั้งเป้าปรับให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย SMEs  เส้นทางตั้งแต่คลองถมถึงโบ๊เบ๊ เน้นปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีประโยชน์ เป็นได้ทั้งถนนคนเดินและแหล่งค้าขายของคนรากหญ้า เพื่อเศรษฐกิจของเมือง รวมทั้งดูความเชื่อมโยงทั้งเขตในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ได้เฉพาะจัดระเบียบผู้ค้า แต่ต้องดูแผนผังอื่นทั้งระบบประกอบด้วย

“ชุมชนที่ทรุดโทรมแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายต้องพยายามฟื้นอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านบาตร หากเราดำรงไว้และพัฒนาได้จะมีประโยชน์ ซึ่งอดีตป้อมปราบฯ เป็นศูนย์ค้าขายของเมืองแต่เมื่อมีถนนเข้ามาบริบทเมืองเปลี่ยนไป จึงต้องปรับให้เหมาะสม” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับการเตรียมการรับฝน ขณะนี้ได้พร่องน้ำและเตรียมกระสอบทรายกระจายให้ชุมชนที่เปราะบางแล้ว หากเกิดฝนตกเขตต้องรู้ว่าจะดูแลชุมชนใดก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยให้ชุมชนเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา ตอนนี้เรามีบทเรียนแล้ว แต่เท่าที่ดูจะเห็นว่าฝนเหนือมากกว่า แต่ก็สั่งการให้เขตรีบดูจุดฟันหลอเร่งด่วน  ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่เขตลาดกระบังได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาอยู่ แต่ต้องทำให้รอบคอบ ขณะนี้ได้มอบถุงยังชีพไปแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือต้องมาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเขตอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอขอรับเงินช่วยเหลือ

นอกจากนี้ผู้ว่าฯ กทม.ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ภายหลังการปรับลดระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งไม่ได้กังวลแต่อย่างใดเนื่องจากกทม.พร้อมรับมือ และพร้อมสำหรับการเปิดเมืองอย่างเต็มที่ ภาพรวมขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น และกทม.ยังได้เตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กเล็ก 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งเป็นสูตรใหม่ โดยจะเชิญชวนผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของวัคซีนและนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร ครั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) บริเวณสวนริมคลองจุลนาค ถนนนครสวรรค์ และเยี่ยมชมศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้ บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักงานเขตป้อมปราบฯ และเดินเท้าไปยังตลาดนางเลิ้ง เพื่อสักการะกรมหลวงชุมพร ณ ศาลกรมหลวงชุมพร โดยพบปะชุมชน บริเวณลานเอนกประสงค์ ตลาดนางเลิ้ง ตรวจเยี่ยมชุมชนศุภมิตร 1 และลานกีฬานางเลิ้งรวมใจ  ชุมชนศุภมิตร 2  ตรวจเยี่ยมผู้ค้าในจุดทำการค้าชั่วคราวบริเวณตลาดโบ๊เบ๊

ในส่วนของการประชุมร่วมกับเขตฯ ผู้อำนวยการเขต ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขต รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ผลการดำเนินการ Application Traffy Fondue  โดยได้กำชับสำนักงานเขตในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เรื่องโบ๊เบ๊ ต้องระดมสมองแก้ไขปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันยังคงไม่ใช่จุดผ่อนผัน และคลองถมพลาซ่ากับบริเวณใกล้เคียงก็มีหาบเร่แผงลอยเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องค่อยๆ แก้ไข และจะมีการตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามแก้ไขปัญนี้เป็นการเฉพาะ

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากจะดูแลในถนนแล้วยังต้องดูบนพื้นผิวฟุตบาททางเดินเท้าด้วย เนื่องจากประชาชนที่เดินเท้าก็ได้รับความไม่สะดวกเช่นกัน

แผนเผชิญเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ต้องกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้สั่งการ ทำให้ชัดเจน รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งาน ทันสมัย และเพียงพอกับสถานการณ์เสมอ 

สำหรับหมวกกันน็อคที่แจกให้เด็กๆไป ผู้บริหารโรงเรียนได้รายงานว่า แจกให้เด็กๆครบถ้วนทั้งหมดแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองให้สวมใส่หมวกกันน็อคด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองเอง

ในปีนี้ขอให้ริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดีผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตามพบว่าสถิติเรื่องร้องเรียนของเขตป้อมปราบฯ ในระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง

สำหรับการลงพื้นที่กิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจร ครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกทม.ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี นายพรพรมหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้บริหารสำนักที่เกี่ยวข้อง นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่ 4 แห่ง  ผู้แทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสน.พื้นที่ สน.นางเลิ้ง สน.สำราญราษฎร  สน. พลับพลาไชย 1 ร่วมลงพื้นที่