H&B News

สสจ.กาญจน์ประชุมติดตามผลการดำเนิน คัดกรองค้นหาวัณโรคในปชช.ทั่วไปกาญจนบุรี-สสจ.กาญจน์ มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สนง.สธ.ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่ม ปชช.ทั่วไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มประชาชนทั่วไปในชุมชน 

โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนแก้ไขปัญหาพื้นที่ (PPA) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสัญชาติไทยนอกกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค เร่งรัดให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว ศึกษาอัตราความชุกของวัณโรคแยกรายตำบล และเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดกรองวัณโรค ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting