EDU & Innovation

โรงเรียนสอนว่ายน้ำBaby Shark Pattaya จัดมหกรรมBaby Shark Fun Farisชลบุรี-วันที่ 24 ก.ย.66 มีรายงานว่า โรงเรียนสอนว่ายน้ำ Baby Shark Pattaya ได้จัดงานมหกรรมแห่งความสุข Baby Shark Fun Faris โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานภายในงานมหกรรมแห่งความสุข Baby Shark Fun Faris ได้จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันว่ายน้ำเด็ก 3rd Challenging Day เฉพาะสมาชิกเบบี้ชาร์ค การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทั้งในน้ำและบนบกจากผู้เชี่ยวชาญ 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โดยคุณหมอจาก รพ.พญาไท ศรีราชา รวมทั้งการแสดงจากน้องๆ Shada Studio by ครูเอ๋ และการออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆ เสริมอีกมากมาย