In Thailand

กาญจนบุรีปลูกต้นปอเทืองปรับสภาพดิน โครงการคืนดินดี สู่เขาทองกาญจนบุรี-จังหวัดกาญจนบุรีปลูกต้นปอเทืองปรับสภาพดินบ่อบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองตามโครงการ“โครงการคืนดินดี สู่เขาทอง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 25กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้ คณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายกรกรณ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 9 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อสม.  และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองประมาณ 100 คน        ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นปอเทืองเพื่อปรับสภาพดินให้กับมามีสภาพที่ดี

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตาม“โครงการคืนดินดี สู่เขาทอง” ร่วมบูรณาการปลูกต้นปอเทือง  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบ่อขยะแก่งเสี้ยน ซึ่งเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ ทำให้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของบ่อขยะเนินเขาทองได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะ ทั้งในเรื่อง กลิ่น แมลงที่เป็นพาหะ ทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการดั่งกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพดินในเบื้องต้นและยังเป็นการพัฒนาพื้นดินบริเวณดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในระหว่างที่จะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อขยะต่อไป