In Thailand

นักอนุรักษ์ฯร่วมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเก็บขยะ ที่หาดท้ายเหมือง'Run for rangers'พังงา-นักวิ่งรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า Run For Rangers ที่หาดท้ายเหมือง พร้อมแข่งวิ่งเก็บขยะชายหาด

เมื่อเวลา06.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า “Run For Rangers 2023” เปิดฟ้าอันดามัน รักษ์ป่า รักษ์ทะเล โดยมีนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายวิชัย ชูจิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานในพื้นที่จังหวัดพังงาและใกล้เคียง และนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยมีการแข่งขันวิ่งฟันรัน5 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งเก็บขยะPlogging Run ครั้งแรกในจังหวัดพังงา ซึ่งมีเด็กๆนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมวิ่งเก็บขยะบนชายหาดท้ายเหมืองในระยะทาง1 กิโลเมตร ก่อนจะนำขยะที่เก็บได้มาชั่งน้ำหนักแข่งขันกันใครเก็บได้มากที่สุด

นายศิริวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวว่า ท้ายเหมืองเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงา ชื่ออำเภอมาจากชื่อของชุมชนคนงานที่มาทำงานในยุคเหมืองแร่ดีบุก จนมีการก่อตั้งเป็นชุมชนและยกระดับเป็นอำเภอท้ายเหมืองในปัจจุบัน หลังจากเลยยุคทองของเหมืองแร่ดีบุกแล้ว ท้ายเหมืองได้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดท้ายเหมือง น้ำตกลำปีและมีกิจกรรมที่มีการดำเนินการมายาวนานคือ ประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล โดยการปล่อยเต่ากลับลงสู่ทะเล ซึ่งจัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในทุกๆปี ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้อำเภอท้ายเหมืองเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว เปิดเผยว่า “ผู้พิทักษ์ป่า” เป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายคนไม่เคยตระหนักรู้ถึงความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องผืนป่า ใช้ชีวิตอย่างลำบากเพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามาโดยตลอด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นบุคลากรผู้มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการปกป้องพื้นที่ป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงอันตราย ทั้งจากผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ สัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนถึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และ ทรัพยากรสัตว์ป่า ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น

ด้าน สวัสดิการ การสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้อุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาป่า  ทางอุทยานแห่งชาติในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จึงได้ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า “Run For Rangers 2023” ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อันเป็นการเพิ่มศักยภาพงานป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์ป่า และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในท้องที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตต่อไป