EDU & Tech-Innovation

'ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี' อวดโฉมคนไทยในคืนมาฆบูชาปราจีนบุรี - “ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี” อวดโฉมคนไทยในคืนมาฆบูชา ขณะที่ปราจีนฯเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนทั้งคืน   พร้อมเทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 ที่พุทธศาสนิกชน- นทท.มาเวียนเทียนรองรอยพระพุทธบาทคู่ยุคทวารวดีมากกว่า 10,000 คน

เมื่อเวลา 01.40 น.วันนี้ 25 ก.พ.67  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า  ได้รับแจ้งจาก  งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ ไมโครฟูลมูน (Micro Full Moon) คืนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ระยะห่างจากโลกประมาณ 405,909 กิโลเมตร 

ส่งผลให้ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย    สามารถชมความสวยงามได้ทั่วประเทศ เมื่อนำภาพถ่ายดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปี มาเปรียบเทียบกับขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะเห็นความแตกต่างของขนาดปรากฏได้อย่างชัดเจน เล็กกว่าประมาณ 14%

สำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ปีนี้ จะเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษา 17 ตุลาคม 2567 เวลา 18:28 น. มีระยะห่างจากโลกประมาณ 357,358 กิโลเมตร ดวงจันทร์จะปรากฏสว่างเด่นเต็มดวง และมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศ “วันมาฆบูชา”  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในเทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 จัดระหว่างวันที่ 17 -25 ก.พ.67 ตรงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์“ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี” หรือ ไมโครฟูลมูน (Micro Full Moon) 

พบพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศพร้อมใจสวมใส่ชุดสีขาวมากเกินกว่า 10,000 คน  เดินทางมาร่วมรับฟังการแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในการสอนให้  ทำแต่ความดี  ละเว้นการทำชั่วทั้งปวง และทำใจให้บริสุทธิ์  โดยมีท่านเจ้าคุณฯ พระบูรพาคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธ), เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง เป็นผู้แสดงธรรม  

มี  พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรณรงค์  นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และจากนั้น ร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ ที่โบราณสถานวัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี   อย่างต่อเนื่องทั้งคืนจรดดึก โดยในรอบดึก ส่วนใหญ่เป็นหนุ่ม-สาวฉันทนาย่านนิคมอุตสาหกรรม ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 แห่ง เลิกกะดึกพอดี  พบดวงจันทร์ส่องสว่างตลอดทั้งคืน 

มานิตย์  สนับบุญ / ปราจีนบุรี