In Bangkok

เชิญชาวพุทธสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกาประดิษฐานที่วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ-ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานเป็นการถาวร ครบปีที่ 19  ณ วัดเสมียนนารี 

(19 พ.ค.67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปีที่ 19  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยมี พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ  ณ ศาลาพระพุทธรัตนมุนีศรีศากยวงศ์ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร 

ปฐมบทแห่งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เริ่มต้นจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ได้มีศรัทธาปสาทะที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร พระเทพวรสิทธาจารย์ได้ร่วมเดินทางไปกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ นั้น และได้ปรารภถึงการดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสมียนนารี และแสดงความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดเสมียนนารีสืบไป ครั้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 พระมหานายก สยามนิกายฝ่ายมัลวัตตะ รูปที่ 25 พระนามว่า ศรีสิทธารถ สุมังคลมหาเถร (Si Siddhartha Sumangala) วัดบุปผาราม เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุนั้นให้กับวัดเสมียนนารี เพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวรจึงนับเป็นเหตุมหัศจรรย์แห่งพุทธานุภาพ และเป็นบุญบารมีแก่วัดเสมียนนารีเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 พระเทพวรสิทธาจารย์ ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเสมียนนารี จวบจนปัจจุบัน ครบ 19 ปี ที่พระบรมสารีริกธาตุแผ่พุทธบารมีปกเกล้าชาววัดเสมียนนารี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ได้จัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ครบปีที่ 19 โดยมีขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรสวยงาม เคลื่อนริ้วขบวนมาตามถนนเทศบาลสงเคราะห์ - ถนนประชาชื่น - ถนนงามวงศ์วาน - ถนน

พหลโยธิน สิ้นสุดที่ถนนรัชดาภิเษก จากนั้นจึงได้อัญเชิญลงประดิษฐานบนเรือบุปผชาติ เคลื่อนริ้วขบวนมาตามลำน้ำคลองเปรมประชากร แล้วอัญเชิญขึ้น ณ ท่าน้ำวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ประดิษฐานยังสุวรรณมณฑป ณ ศาลาพระพุทธรัตนมุนีศรีศากยวงศ์เป็นการชั่วคราว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาเป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายมหากุศลในครั้งนี้ ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสืบไป