In Global

วันท่องเที่ยวจีน : มีแนวโน้มเชิงบวกของ การท่องเที่ยวขาเข้าของจีนวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาเป็นวันการท่องเที่ยวจีน โดยทางการจีนระบุว่า แนวโน้มท่องเที่ยวขาเข้าของจีนเป็นไปในเชิงบวก

นับตั้งแต่จีนประกาศนโยบายและแผนต่างๆ มากมาย รวมถึงการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประชาชนหลายสิบประเทศ นโยบายการผ่านแดนโดยไม่ต้องขอวีซ่า 72/144 ชั่วโมง และการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น ก็มีความชัดเจน เป็นหลักฐานว่ามาตรการต่างๆ กำลังเกิดผล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีน (NIA) ประกาศว่ามีการเดินทางเข้าออกด่านพรมแดนจีนมากกว่า 141 ล้านครั้งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ในบรรดาการเดินทางข้ามพรมแดนนั้น มีการเดินทางโดยชาวต่างชาติมากกว่า 13 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 305% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

แหล่งข้อมูล:https://news.cgtn.com/news/2024-05-19/China-Tourism-Day-The-positive-trend-of-China-s-inbound-tourism-1tJ3zo75JFm/p.html