In Bangkok

กทม.กำชับแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่โยธา ให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันทุจริตกรุงเทพฯ-นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าจับกุมนายช่างโยธา ชำนาญงาน ความผิดฐานตามข้อกล่าวหาเรียกรับสินบน 9 ล้านบาท เพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเลียบวารีว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนย.

ได้ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการเข้าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนย. เข้าให้ปากคำ กรณีกระบวนการแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเลียบวารี ไม่ให้เข้าไปในเขตสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ

นอกจากนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 และได้ออกคำสั่งให้พักราชการ ข้าราชการราย นายภีมพงษ์ หิรัญพฤกษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูล กรณีพบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โยธา กทม. ไม่ถูกต้อง หรือพบเจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์โดยมิชอบ