Authority & Harm

หวั่นบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักตร.รุกดึงชุมชน ทำเอ็มโอยูพื้นที่มีระบาดยาเสพติดชุมพร-เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์โสมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค่าย อ.สวี จว.ชุมพร  นายบุญก้อง ศรีสงคราม  ปลัดอำเภอสวี  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิด"โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ซึ่ง พ.ต.อ.จักรา เสาวคนธ์ ผกก.สภ.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร กำหนดจัดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสวี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย ผู้อำนวนการโรงเรียนเขาค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุงคาโตนด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

พ.ต.อ.จักรา เสาวคนธ์ ผกก.สภ.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั้งปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติและมีการคาดการณ์ว่าความรุนแรงของปัญหามีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง / จึงได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง  "การบูรณาการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด" จนได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งโครงการดังกล่ายนี้จะนำเอาผู้เสพ มาเป็นผู้ป่วยและไม่มีการดำเนินคดี โดยมีการทำงานร่วมกันตามที่ได้กล่าวมา เพราะในการปราบปรามยาเสพติดนั้นจะทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้

พ.ต.อ.จักรา เสาวคนธ์ ผกก.สภ.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร กล่าวว่า ซึ่งหากพูดถึงปัญหายาเสพติดในปัจจุบันแล้วนั้น พบว่าในตำบลเขาค่ายนั้นยังมีการระบาดอย่างรุนแรงในกลุ่มเด็กวัยรุ่น แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับในเมือง ซึ่งในส่วนของตำรวจนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่กวาดล้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้ป่วยมาบำบัด เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุในสังคมต่อไป แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางในการสั่งซื้อหลากหลายช่องทาง ไม่เพียงเฉพาะร้านค้าที่นำมาขายให้กับเด็ก และที่สำคัญบุหรี่ไฟฟ้ามาในรูปแบบที่ทำให้เด็กให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน  กลิ่น ที่ทำให้เด็กสนใจและอยากลอง  ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการ กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมๆกับเรื่องยาเสพติด เนื่องจากการดูดบุหรี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเสพยาเสพติด

ด้านนางสุมาลี  ศรีรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านถ้ำตาทอง ตำบลเขาค่าย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพื้นที่ มีผู้เสพยาเสพติด ผู้คลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด จนเป็นปัญหาในสังคม มากถึง 60%  และคาดว่าหากยังไม่ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันจะมีผู้เสพยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพื้นที่เขาค่ายนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีแรงงานที่มาจากหลายที่จนทำให้ยาเสพติดเข้าถึงในชุมชนได้มาก และนับได้ว่า ม.7 มีความโชคดีที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาเนื่องจากมีกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการที่จะเลิกยาเสพติด แต่มีความกลัวและกังวลว่าจะถูกดำเนินคดี และสำหรับโครงการนี้ผู้เสพจะเป็นผู้ป่วยและได้รับการบำบัดที่บ้าน โดยที่มีครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน อสม.คอยเป็นพี่เลี้ยง และกำหนดมาตรการในการดูแล เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด สามารถเลิกยาเสพติด และไม่กลับไปเสพยาอีก โดยหลังจากที่เลิกยาเสพติดได้นั้นก็จะมีการดูแลในเรื่องของอาชีพ ให้ผู้ป่วยมีอาชีพไม่กลับไปค้ายาหรือเสพยาอีก