In Thailand

ชาวโคราชร่วมงานลดโลกร้อน‘วันปิดไฟโลก (60+ Earth Hour 2023)’นครราชสีมา-ชาวโคราชร่วมแสดงพลังลดโลกร้อน “วันปิดไฟโลก (60+ Earth Hour 2023)” ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน พร้อมกับเมืองใหญ่กว่า 7000 เมืองทั่วโลก

วันที่ 25 มี.ค.66 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณลานน้ำตกหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา คุณสุพจ บุบผาพรมราช รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นายพีรยา แสงสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา และนายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และประชาชนชาวโคราช ร่วมรณรงค์ปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน ในกิจกรรม “วันปิดไฟโลก (60+ Earth Hour 2023)”

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เปิดเผยว่า กิจกรรมปิดไฟเพื่อโลกเรา ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนกับเมืองใหญ่กว่า 7,000 เมืองทั่วโลกนั้น ทางภาครัฐได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และร้านค้า ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงพลังให้รับรู้ถึงความตั้งใจของชาวโคราชและประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนในวันนี้ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,490 หน่วย หรือ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ถึง 1,083 กิโลกรัม ซึ่งหากคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมวันปิดไฟโลก ที่เราได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 11,657 หน่วย หรือ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ถึง 8.5 ตัน การร่วมแสดงพลังครั้งสำคัญในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มที่ดีให้คนทุกวัย หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมของโลกเรามากขึ้น ด้วยการกระทำเล็กน้อยของเราที่ส่งผลดีอันยิ่งใหญ่ต่อโลกและทำให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไป.

กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  / นครราชสีมา