Biz news

'ท็อปส์'เดินหน้าสานเจตนารมณ์อนุรักษ์ จัดกิจกรรมTOPSTER GO GREENกรุงเทพฯ 8 มิถุนายน 2566 – ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “TOPSTER GO GREEN ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า” ด้วยการมอบต้นไม้ฟอกอากาศให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและเครือข่าย อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด และแจกต้นไม้ฟรีให้กับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายภายในร้านค้า  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเพิ่มโอโซนและพื้นที่สีเขียวในชุมชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

image.png