In Bangkok

เขตประเวศจ่อแจ้งความส่องสปอตไลต์ สุมขยะสร้างความเดือดร้อนเพื่อนบ้านกรุงเทพฯ-นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนพฤติกรรมเพื่อนบ้านที่เปิดสปอตไลต์และหันกล้องวงจรปิดส่องมาที่บ้าน รวมทั้งนำขยะมากองสุมไว้จนเป็นกองสูงร่วงใส่บ้านว่า สำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน พร้อมทั้งออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะของสถานที่ภายใน 7 วัน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดให้ถูกสุขลักษณะ มิฉะนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 พบว่า บ้านหลังดังกล่าวยังไม่มีการแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว สำนักงานเขตฯ จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขต่อไป