EDU & Tech-Innovation

3สาวเซเลบสายบุญร่วมรำลึกครบรอบ20ปี 'คุณพ่อเรย์'ผู้สร้างสร้างอาชีพผู้พิการแม้การจากไป... แต่คุณงามความดียังอยู่ คุณพ่อเรย์ พ่อพระของผู้พิการ ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอาชีพคนพิการ สานฝันสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สู่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ องค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โอกาสดีที่ปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่คุณพ่อจากไป พวกเราจึงขอร่วม “รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์: สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ”เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น...

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่ามูลนิธิฯขอน้อมรำลึกบาทหลวงเรย์มอนด์อัลลีนเบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี ผู้ก่อตั้งและอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดยพ่อเรย์ใช้เวลากว่า 52 ปี ในเมืองไทยจวบจนชีวิตของท่าน ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรัก ทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการ รวมกว่า 900 คนให้อยู่ร่วมกับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มยังคงดำเนินงานอยู่ และได้รับการสานต่อโดยบาทหลวงจากคณะพระมหาไถ่ และลูก ๆ ของท่านทุกคน

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนี้เราจะขอสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมดูแลสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่ง และขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเดินหน้าช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบากตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ เผยตั้งแต่ พ.ศ.2515 -ปัจจุบัน ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ กว่า 5,000 คน และช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน....คุณพ่อเรย์...เปรียบเสมือนพ่อพระของผู้พิการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องคนพิการตลอดมา

งานนี้... ได้รับเกียรติจาก 3 สาวสวยเซเลบคนดังของเมืองไทย ร่วมใจออกมาเชิญชวนให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมในโอกาสรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์: สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ”ในครั้งนี้ด้วย

@ โมนา-วิภาวี คอมันตร์ ไฮโซสาวสวยที่ได้ทำบุญช่วยเหลือน้องผู้พิการผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นประจำทุกปีได้กล่าวถึงการรำลึก 20ปีคุณพ่อเรย์ ว่า“คุณพ่อเรย์นับเป็นแบบอย่างที่ดีท่านมีความเสียสละเป็นอย่างมากและต้องการช่วยเหลือคนพิการทั้งโลก ให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โมนาขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่านขอบคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการที่สร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่รวมไปถึงสืบสานปณิธานจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ทั้ง4 แห่งที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คนพิการอาทิ 1.)วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2.)โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ3.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 4.)โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์รวมไปถึงศูนย์จัดหางานคนพิการ และสายด่วนคนพิการ 1479 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆเราสามารถช่วยและสนับสนุนผู้พิการเหล่านี้ได้นะคะ โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการกันคะ”

@ คุณอุ๊-เจนนิส ยังพิชิต สาวสวยใจบุญอีกคน“แม้คุณพ่อเรย์จะจากพวกเราไปนานถึง 20 ปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอย่างเด่นชัด ผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่และสืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ในการช่วยเหลือเด็ก เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปีอุ๊ขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่าน กราบขอบพระคุณและรำลึกถึงความเมตาของคุณพ่อเรย์ ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ อุ๊จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการกันได้จะมากจะน้อย ตามจิตศรัทราและกำลังทรัพย์ของท่านคะ”

@ คุณเปิ้ล-ชัชฎา ก้องธรนินทร์ เซเลบสายบุญกล่าว“เปิ้ลรู้จักมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นอย่างดี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงจัดหางานให้ด้วย ปีนี้เป็นปีที่ดีที่พวกเราทุกคนได้ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปีที่พ่อเรย์จากพวกเราไป  ดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มีทุนในการศึกษา ดูแลตนเองด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการกันนะคะ”

ทั้งนี้ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์: สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านกองทุนคุณพ่อเรย์เพื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี983-0-12089-6 ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่ และสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai