In Bangkok

ชี้28พ.ค.นี้'ชัชชาติ'นัดส่งการบ้านครบ2ปี  เผยแผนยกระดับเมืองน่าอยู่ในครึ่งหลัง กรุงเทพฯ-นายเอกวรัญญู  อัมระปาล  โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในโอกาสการทำงานครบรอบ 2 ปี และจะเข้าสู่ปีที่ 3 ของการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ตามนโยบาย 226 ข้อของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในวันที่ 1 มิถุนายน นี้  กรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดกิจกรรม “2 ปี ทำงาน เปลี่ยน ปรับ ยกระดับกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่” ขึ้นในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

กิจกรรม “2 ปี ทำงาน เปลี่ยน ปรับ ยกระดับกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะนำทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสี่  เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนถึงผลการทำงานที่ได้ทุ่มเทร่วมกับทีมฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแรงสนับสนุนจากสภากรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคีจากภายนอก ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนและปรับอะไรเพื่อทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นบ้าง อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคที่ยังติดขัด และต้องการความร่วมมือจากคนกรุงเทพฯ  และจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการยกระดับเมืองน่าอยู่ในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ “กรุงเทพมหานคร” ให้ชมด้วย